ENERGIA RENOVABLE

QUE SÓN LES ENERGIES RENOVABLES?

Són les energies que provenen de recursos naturals. Energies responsables, que cuiden de la natura, del medi ambient i ens ajuden a estalviar. L’origen principal de les fonts d’energies és l’energia solar.

NATURAL

QUALITAT

Energia Solar Aïllada

Aquesta instal·lació està indicada per les situacions, en les quals, existeix una dificultat o cost elevat per a connectar-se a la xarxa elèctrica per al consum. Gràcies a aquesta modalitat podem gaudir de l’energia elèctrica en qualsevol moment.

Energia Solar Autoconsum

És l’ús d’energia generada per una instal·lació per al consum propi que genera estalvi energètic. En el cas que sigui una instal·lació d’energia solar fotovoltaica, aquesta generarà directament energia elèctrica a través dels panells fotovoltaics.

ELS NOSTRES PROJECTES

BIOMASSA

La biomassa és tota aquella matèria d’origen orgànic que existeix sobre la Terra. Gràcies a aquesta matèria podem obtenir altres formes per aprofitar l’energia alternativa i renovable. La biomassa inclou principalment material d’origen agrícola o d’origen forestal. 

Els nostres serveis